Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun pääaine 240 oo

 Suuntautuminen Suuntautuminen joko sisustusarkkitehtuuriin tai kalustemuotoiluun päätetään valintakokeessa.
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun pääaineen ensimmäinen opiskeluvuosi koostuu
sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun perusteista sekä niitä tukevista ammattiopinnoista.
Tämän jälkeen painottuvat joko tilasuunnittelun tai kalustemuotoilun opinnot.

...