Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05VISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 12 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

05PLASTSOM2 Plastinen sommittelu II, 3 op

 

 

3

 

 

Taiteen historia ja teoria, 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHMIH Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Muotoilun perusteet 12 op

 

 

 

 

 

05JOHDMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 3 op

3

 

 

 

 

05MUTEKÄPA Muotoilun teoria ja käsitteistö  3 op

3

 

 

 

 

05MUOPRO1 Muotoiluprosessi 1, 3 op

3

 

 

 

 

05PÄÄTUOP1 Pääainetta tukevat opinnot 1, 3 op3    

Materiaalipajat 15 op

 

 

 

 

 

05MAPAJAMET Materiaalipaja, metalli 3 op

3

 

 

 

 

05MAPAJAPUU Materiaalipaja, puu 3 op

3

 

 

 

 

05MATPJALOM Materiaalipaja, jalometalli 9 op

9

 

 

 

 

Muotoilun dokumentointi 10 op

 

 

 

 

 

05DIGTOILAI Digitaalinen toimintaympäristö ja -laitteisto 1 op

1

 

 

 

 

05MUOPIIR Muotoilupiirtäminen 4 op

4

 

 

 

 

05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op

5

 

 

 

 

Moniulotteinen muotoilu 17 op

 

 

 

 

 

05MUOPRO2 Muotoiluprosessi 2, 3 op

 

3

 

 

 

05KÄYTMUPA Käyttäjälähtöinen muotoilu 5 op

 

5

 

 

 

05YMPMUPA Ympäristötehokas muotoilu 4 op

 4   
05PÄÄTUOP2E Pääainetta tukevat opinnot 2 (emalointi) 5   
Muotoilun presentointi 1, 15 op     

05MUOTPORT Muotoilijan portfolio 2 op

 2   

05ESTEKMUOP Esitystekninen muotoilupiirtäminen

 2   

05MUODIGIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus

 2   

05KÄYOHJ Käyttögraafiset ohjelmistot

 4   
05MALLVI1 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 1 5   
Muotoilun presentointi 2, 10 op     

05KÄYTMUL Käyttögrafiikka ja multimedia 4 op

  4  

05MALLVI2 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 2, 3 op

  3  
05MUOCADCAM Cad/Cam 3 op  3  
Muotoilija ja tuotekehitys 23 op     

05TUOKEHPR Tuotekehitysprosessi 5 op

  5  

05PROJHALL 2 Projektinhallinta 3 op

  3  

05TAUSTA Taustoitus ja tietoperusta 5 op

  5  

05MUOTKANS Muotoilu ja kansainvälisyys 5 op

  5  
05PÄÄTUOP3K Pääainetta tukevat opinnot 3 (korumuotoilijan gemmologia) 5 op  5  
Muotoilupajat 14 op     

05MUOPAKORU Muotoilupaja, sarjatuotettu koru 5 op

  5  

05MUOPAUNI Muotoilupaja, uniikkikoru 5 op

  5  
05KOKEELPAJ Kokeellinen muotoilupaja 4 op   4 
Ammatillinen profiloituminen 17 op     

05STRAMU Strateginen muotoilu 4 op

   4 

05MUOTIDEPA Muotoilijaidentiteetti 5 op

   5 

05TULEVTPA Tulevaisuuden tutkimus 5 op

   5 
05PÄÄTUO4PA Pääainetta tukevat opinnot 4, 3 op   3 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I, 15 op

 

 

 

 

 

Työharjoittelu (2.-3. lukuv.) 15 op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II, 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k&i-toiminta (3.-4. lukuv.) 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

ops1314-mi-korumuotoilu.pdf 28.3.2014