Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 9 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     

05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op

3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05KUVATEOR Kuva ja teoria 3 op3    

AMMATTIOPINNOT 136 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Graafisen suunnittelun perusteet ja suunnitteluohjelmat 16 op

 

 

 

 

 

05AMMORI Ammattiaineisiin orientoivat opinnot 3 op

3

 

 

 

 

05TIETYÖ Tietokone työvälineenä 1 op

1

 

 

 

 

05GRINDES InDesign 2 op

2

 

 

 

 

05ILLUS Illustrator 2 op

2    
05PHOACRBR Photoshop, Acrobat, Bridge 2 op2    

05NÄYTTE1 Näyttelysuunnittelu 1, 2 op

2    
05GRAVIEST1 Graafinen viestintä 1, 4 op4    

Viestinnän perusopinnot 1, 15 op

 

 

 

 

 

05VIESTPER Viestinnän perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05DIGIVKP Digitaalisen valokuvauksen perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05KUVKÄSP Kuvankäsittelyn perusteet  3 op

3

 

 

 

 

05MMGRSPER Graafisen suunnittelun perusteet 3 op

3    
05TYPOPER Typografian perusteet 3 op3    

Graafinen viestintä ja kirjapainotekniikka 15 op

 

 

 

 

 

05GRVIESTHI Graafisen viestinnän historia 3 op

 

3

 

 

 

05NÄYTTE2 Näyttelysuunnittelu 2, 2 op

 

2

 

 

 

05GRAVIEST2 Graafinen viestintä 2, 5 op

 

5

 

 

 

05PAINOPR Painotyöprosessi 3 op

 

3

 

 

 

05KIRSI Kirjansidonta 2 op

 

2

 

 

 

Kirjagrafiikka ja kuvitus 15 op     
05KIRGRAF  Kirjagrafiikka 3 op 3   

05KUVITEK Kuvitustekniikat 3 op

 3   

05KUVITTAM Kuvittaminen 4 op

 4   

05TYPOGRA2 Typografia 3 op

 3   
05PORTFO Portfoliotyöpaja 2 op 2   
Graafinen suunnittelu II, 15 op     

05JULTALT Juliste- ja tallennetaide 4 op

 4   

05INFGR Infografiikka 4 op

 4   

05LOGOHER Logosuunnittelu ja heraldiikka 4 op

 4   
05STUVKPGR Studiovalokuvauksen perusteet 3 op 3   
Viestinnän perusopinnot 2, 15 op     

0505STUVKP Studiovalokuvauksen perusteet 3 op

 3   

05VIDEOPER Videokuvauksen perusteet 6 op

 6   

05MMAUDPER Äänenkäsittelyn perusteet 3 op

 3   
05MULLIIKEG Liikegrafiikka 3 op 3   
Journalistinen viestintä 15 op     

05KUVAJTEOR Kuvajournalismin teoria 3 op

  3  

05KÄKUVA Kuvankäsittelyn syventävä työpaja ”Käsitteellinen kuva” 3 op

  3  

05SANOMAT Sanomalehtitaitto 5 op

  5  
05AIKAKAUST Aikakauslehden taitto 4 op  4  
Markkinointiviestintä 15 op     

05PPMAKKVP Markkinointiviestinnän perusteet 3 op

  3  

05VISIDSUU Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5 op

  5  
05MAINOKS Mainonta ja kampanjasuunnittelu 7 op  7  
Digitaalisen sisällöntuotannon perusteet 15 op     

05MULTEK Mediatekniikan perusteet 3 op

  3  

05MMOHJPER Ohjelmoinnin perusteet 3 op

  3  

05MULVVANI Vuorovaikutteisen animaation perusteet 3 op

  3  
05MULVVTP1 Vuorovaikutteisuuden soveltava työpaja ”Multimediagrafiikka" 6 op  6  
Ammatillinen suuntautuminen     
Julkaisugrafiikka 15     

05SÄHKJUL Sähköinen julkaiseminen 5 op

   5 

05LEHTRAK Lehtikonseptin rakentaminen 5 op

   5 
05KAUPAJUL Kaupalliset julkaisut 5 op   5 
Typografia 15 op     

05TYPEDES Type Design, kirjainsuunnittelu 5 op

   5 

05KOKETYPO Kokeellinen typografia 5 op

   5 
05ADVATYPO Advanced typography 5 op   5 
Kuvittaminen 15 op     

05TIETOKUV Tietokoneavusteinen kuvittaminen 4 op

   4 

05KUVERTEK Kuvittamisen erikoistekniikat 6 op

   6 
05JOURNKUV Journalistinen kuvittaminen 5 op   5 
Vuorovaikutteisen sisällön tuotanto 15 op     

05MULCMS Verkon julkaisuympäristöt 3 op

   3 

05MULVVOHJ Vuorovaikutteisuuden ohjelmointityökalut 5 op

   5 
05MULVVTP2 Vuorovaikutteisten sisältöjen työpaja 7 op   7 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op     

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu 15 op

     

Työharjoittelu 15 op

     

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

 ops1314-mi-graafinen-suunnittelu.pdf 02.05.2013