Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus

3

 

 

 

 

Kuva 2, 9 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3  op

 

3

 

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     

05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op

3    

05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op

3    
05KUVATEOR Kuva ja teoria 3 op3    

AMMATTIOPINNOT 136 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Pääaineen perusopinnot     

Multimedian perehdyttävät opinnot 6 op

 

 

 

 

 

05AMMORI Ammattiaineisiin orientoivat opinnot 3 op

3

 

 

 

 

05MMILMKIE Multimedian ilmaisukieli 3 op

3

 

 

 

 

Digitaalisen sisällöntuotannon perusteet 15 op

 

 

 

 

 

05MULTEK Mediatekniikan perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05MMOHJPER Ohjelmoinnin perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05MULVVANI Vuorovaikutteisen animaation perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05MULVVTP1 Vuorovaikutteisuuden soveltava työpaja ”Multimediagrafiikka” 6 op6    

Viestinnän perusopinnot 15 op

 

 

 

 

 

05VIESTPER Viestinnän perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05DIGIVKP Digitaalisen valokuvauksen perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05KUVKÄSP Kuvankäsittelyn perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05MMGRSPER Graafisen suunnittelun perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05TYPOPER Typografian perusteet 3 op

3

 

 

 

 

Viestinnän perusopinnot 9 op

 

 

 

 

 

05STUVKP Studiovalokuvauksen perusteet 3 op

 

3

 

 

 

05MMAUDPER Äänenkäsittelyn perusteet 3 op

 

3

 

 

 

05MULLIIKEG Liikegrafiikka 3 op 3   
Journalistinen viestintä 15 op     

05KUVAJTEOR Kuvajournalismin teoria 3 op

 3   

05KÄKUVA Kuvankäsittelyn syventävä työpaja ”Käsitteellinen kuva" 3 op

 3   

05SÄHKÖTAIT Sähköisten julkaisujen taitto 3 op

 3   
05MULJOUTP Journalismityöpaja 6 op6    
Vuorovaikutteisuuden suunnittelu 15 op     

05MMKLS Käyttöliittymäsuunnittelu 3 op

 3   

05MMUSEEX User Experience Design 3 op

 3   

05PELISUUN Pelisuunnittelu 3 op

 3   
05VUOSISÄ Vuorovaikutteinen sisältösuunnittelu 6 op 6   
Kuvakerronta 15 op     

05MMDRAMAT Dramaturgia ja kerronta 3 op

 3   

05MMÄÄDRAM Äänidramaturgia 3 op

 3   

05MULDRAKS Draamallinen käsikirjoitus 4 op

 4   
05KUVAKERIL Kuvakerronnallinen ilmaisu 5 op 5   

Audiovisuaalinen ilmaisu ja tuotanto 15 op

     

05MMSITUPR Sisällöntuotantoprojektin hallinta 3 op

  3  

05MMELOTUO Elokuvakerronta ja -tuotanto 3 op

  3  

05MMÄÄNIT Ääni ilmaisuvälineenä 3 op

  3  

05AUDIVISTU Audiovisuaalinen tuotantoprojekti 3 op

  3  
05MULPPB Post Production Basics 3 op  3  
Ammatillisen suuntautumisen vaihtoehto A:     
Post Production Animation 15 op
     

05MUL3DANIM 3D Animation 8 op

  8  
05MULPOST Movie Post Production 7 op  7  
Ammatillisen suuntautumisen vaihtoehto B:     
Vuorovaikutteisen sisällön tuotanto 15 op
     

05MULCMS Verkon julkaisuympäristöt 3 op

  3  
05MULVVOHJ Vuorovaikutteisuuden ohjelmointityökalut 5 op  5  
05MULVVTP2 Vuorovaikutteisten sisältöjen työpaja 7 op  7  
Ammatillinen profiloituminen 16 op     

05SYVPT Syventävä projektityö 10 op

   10 
05MMHENK Henkilökohtainen ilmaisu 6 op   6 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

T&K-projektit 15 op

 

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehitystyöprojektit 15 op

 

 

15

 

 

Työelämäharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

Työelämäharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

...