Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3

3

 

 

 

 

Kuva 2, 9 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05KUVATEOR Kuva ja teoria 3 op3    

AMMATTIOPINNOT 136 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Valokuvauksen historia ja teoria 1, 16 op

 

 

 

 

 

05VKHISTO1 Valokuvauksen historia 1, 5 op

5

 

 

 

 

05VKHISTO2 Valokuvauksen historia 2, 5 op

 

5

 

 

 

05TUTKIMUS Tutkimusmenetelmät 3 op

 

 

 

3

 

05VKAMMATTI Ammattikäytännöt ja viestinnän sääntely 3 op  3  

Valokuvauksen perusteet 1, 19 op

 

 

 

 

 

05AMMORI Ammattiaineisiin orientoivat opinnot 3 op

3

 

 

 

 

05KAMETEK Kameratekniikka 6 op

6

 

 

 

 

05VALOVAL Valo ja valaisu 6 op

6

 

 

 

 

05VKOMA1 Oma projekti 1, 4 op4    

Valokuvauksen perusteet 2, 15 op

 

 

 

 

 

05STUTYÖ Studiotyöskentely 6 op

 

6

 

 

 

05VKPORT1, 05VKPORT2, 05VKPORT3,  Portfolio1-3, 6 op

 

2

2

2

 

05VKOMA2 Oma projekti 2, 3 op

 

3

 

 

 

Valokuvailmaisu 15 op

Kalenteri

 

 

 

 

 

05PAINOTS Painotuotesuunnittelu 4 op

 

4

 

 

 

05KUKER Kuvakerronta 3 op

 

3

 

 

 

05KUKÄPAI Kuvankäsittely painotuotteeseen 3 op

 3   
05KONTKUVTP Kontaktikuvauksen työpaja 5 op 5   
Viestinnän perusopinnot 1, 15 op     

05VIESTPER Viestinnän perusteet, 3 op

3    

05DIGIVKP Digitaalisen valokuvauksen perusteet, 3 op

3    

05KUVKÄSP Kuvankäsittelyn perusteet 3 op

3    

05MMGRSPER Graafisen suunnittelun perusteet 3 op

3    
05TYPOPER Typografian perusteet 3 op3    
Viestinnän perusopinnot 2, 15 op     

05STUVKPER Studiovalokuvauksen perusteet 3 op

 3   

05VIDEOPER Videokuvauksen perusteet 6 op

 6   

05MMAUDPER Äänenkäsittelyn perusteet 3 op

 3   
05MULLIIKEG Liikegrafiikka 3 op 3   
Journalistinen viestintä 15 op     

05KUVAJTEOR Kuvajournalismin teoria 3 op

  3  

05KÄKUVA Kuvankäsittelyn syventävä työpaja ”Käsitteellinen kuva” 3 op

  3  
05KUJOVK Journalistinen kuvaustyöpaja 9 op  9  
Ammatillinen suuntautuminen     
Taidevalokuvaus 15 op     

05MVVEDOT Musta- valkovedostus 3 op

  3  

05VKMETOTP Valokuvauksen metodologinen työpaja 9 op

  9  
05JOHDVKT Johdatus valokuvan teoriaan 3 op  3  
Valokuvaajan ammattiin erikoistavat opinnot 15 op     
Henkilökuvaus     
Muotikuvaus     
Näyttelysuunnittelu     
Videotyöpaja     
Arkkitehtuurikuvaus     
Dokumenttikuvauksen työpaja     
Markkinointiviestintä 15 op     

05MAINOKS Mainonta ja kampanjasuunnittelu 7op

   7 

05PPMARKVP Markkinointiviestinnän perusteet 3 op

   3 
05TUKU Tuotekuvaus 5 op   5 
Vuorovaikutteisen sisällön tuotanto 15 op     
05MULCMS Verkon julkaisuympäristö 3 op  3  

05MULVVOHJ Vuorovaikutteisuuden ohjelmointityökalut 5 op

  5  
05MULVVTP2 Vuorovaikutteisten sisältöjen työpaja 7 op  7  

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op     

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

Työharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

 ops1314-mi-valokuvaus.pdf 02.05.2013