Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Moduulin nimi 16  KOOD4 Opintojakson nimi x  KOOD5 Opintojakson nimi x

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT XX 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

  

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 1,5

 

 

 

 

01XXX Vieras 01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

  

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

  

4

 

 

Moduulin nimi 15 Kuva 1 12 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x 05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

 9

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x 05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

 3

 

 

 

 KOOD3 Opintojakson nimi x

Kuva 2 12 op

 

 

 

 

 

KOOD4 Opintojakson nimi x 05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

  

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 KOOD1

Opintojakson nimi x 05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

  

3

 

 

 KOOD2

Opintojakson nimi x 05PLASTSOM2 Plastinen sommittelu II, 3 op

 

  

3

 

 KOOD3 Opintojakson nimi x

Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT XX OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Moduulin nimi 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

Moduulin nimi 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

Moduulin nimi 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD4 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD5 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

Moduulin nimi 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD4 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD5 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opinnäytetyö