Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suoritustapa ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti

Opiskelumateriaali

Peltonen, H.

...

2011. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1.

...

10. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Peltonen, H., Perkkiö, J. & Vierinen, K.

...

2012. Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osa 2.

...

8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.