Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana (myös informaatiolukutaito).

HUOM! Koulutusohjelmat, joissa sovelletaan modulipohjaista opetussuunnitelmaa, sisällyttävät yhteiset
opinnot omiin opseihin.