Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vaihtoehtoinen suoritustapa
1. Informaatiolukutaidon osaamiskoe (01PINFO). Lisätietoa http://www.phkk.fi/palvelut/tieto-ja-kirjastopalvelut/tiedonhankinta/osaamiskoe/Sivut/default.aspx
2. Informaatiolukutaidon verkkokurssi Asiantuntijaviestinnän verkkokurssina suorittaville (01WPINFO).

...