Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • 01RUOK RUOTSIN KIELI KIRJALLINEN 

  • 01RUOS RUOTSIN KIELI SUULLINEN

HUOM! Koulutusohjelmat, joissa sovelletaan modulipohjaista opetussuunnitelmaa, sisällyttävät yhteiset
opinnot omiin opseihin.