Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

01ENG

...

ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ 3 OP

Aihealueet

Asiatyylinen viestintä (suullinen ja kirjallinen)
- keskustelutaidot (sosiaalinen kanssakäyminen, businesstapaamiset)
- puhelintilanteet
- hakemus + CV
- sähköposti
Tietolähteiden käyttö, lukutekniikka
- oman alan tekstit ja perussanasto
Omasta koulutuksesta kertominen
Rakenteita tarpeen mukaan
Kulttuurituntemus, oppimaan oppiminen ja oppimisstrategiat kuuluvat läpäisyaiheina kaikkiin osa-alueisiin.

...