Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Heli Kamaja (Liiketalous, Muotoilu- ja Taideinstituutti sekä Musiikki- ja draamainstituutti),
Jouko Kivi (Sosiaali- ja terveysala, Matkailun aikuiset)
Tytti Lindeberg Annukka Saarenpään sijainen sijaisena (Tekniikka, Matkailu) 

Yrittäjyysopinnot

...