Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1 12 op

     
05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu

9

    
05PVÄRIH Värihahmotus3    
Kuva 2 9 op     
05PPIMA Piirustus ja maalaus 3   
05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I 3   
05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I 3   
Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide3    
05KUVATEOR Kuva ja teoria3    
AMMATTIOPINNOT 136 OP1234suoritusvuosi

Graafisen suunnittelun perusteet ja suunnitteluohjelmat 16 op

 

 

 

 

 

05AMMORI Ammattiaineisiin orientoivat opinnot 3 op

3

 

 

 

 

05TIETYÖ Tietokone työvälineenä 1 op

1

 

 

 

 

05GRINDES InDesign 2 op

2

 

 

 

 

05ILLUS Illustrator 2 op

2

 

 

 

 

05PHOACRBR Photoshop, Acrobat, Bridge 2 op2    
05NÄYTTE1 Näyttelysuunnittelu 1 2 op2    
05GRAVIEST1 Graafinen viestintä 1 4 op4    

Viestinnän perusopinnot 1 15 op

 

 

 

 

 

05VIESTPER Viestinnän perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05DIGIVKP Digitaalisen valokuvauksen perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05KUVKÄSP Kuvankäsittelyn perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05MMGRSPER Graafisen suunnittelun perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05TYPOPER Typografian perusteet 3 op

3

 

 

 

 

Graafinen viestintä ja kirjapainotekniikka 15 op

 

 

 

 

 

05GRVIESTHI Graafisen viestinnän historia 3 op

 

3

 

 

 

05NÄYTTE2 Näyttelysuunnittelu 2 2 op

 

2

 

 

 

05GRAVIEST2 Graafinen viestintä 2 5 op

 

5

 

 

 

05PAINOPR Painotyöprosessi 3 op

 3   
 05KIRSI Kirjansidonta 2 op 2   

Kirjagrafiikka ja kuvitus 15 op

 

 

 

 

 

05KIRGRAF  Kirjagrafiikka 3 op

 

3

 

 

 

05KUVITEK Kuvitustekniikat 3 op

 

3

 

 

 

05KUVITTAM Kuvittaminen 4 op

 

4

 

 

 

05TYPOGRA2 Typografia 3 op

 3   
 05PORTFO Portfoliotyöpaja 2 op 2   

Graafinen suunnittelu II 15 op

 

 

 

 

 

05JULTALT Juliste- ja tallennetaide 4 op

 

4

 

 

 

05INFGR Infografiikka 4 op

 

4

 

 

 

05LOGOHER Logosuunnittelu ja heraldiikka 4 op

 

4

 

 

 

05STUVKPGR Studiovalokuvauksen perusteet 3 op

 

3

 

 

 

Journalistinen viestintä 15 op

 

 

 

 

 

05KUVAJTEOR Kuvajournalismin teoria 3 op

 

 

3

 

 

05KÄKUVA Kuvankäsittelyn syventävä työpaja ”Käsitteellinen kuva” 3 op

 

 

3

 

 

05SANOMAT Sanomalehtitaitto 5 op

  5  
05AIKAKAUST Aikakauslehden taitto  4 op  4  
Ammatillinen suuntautuminen     
Julkaisugrafiikka 15 op     

05SÄHKJUL Sähköinen julkaiseminen 5 op

   5 

05LEHTRAK Lehtikonseptin rakentaminen 5 op

   5 
05KAUPAJUL Kaupalliset julkaisut 5 op   5 
Typografia 15 op     

05TYPEDES Type Design, kirjainsuunnittelu 5 op

   5 

05KOKETYPO Kokeellinen typografia 5 op

   5 
05ADVATYPO Advanced typography 5 op   5 
Sarjakuva 15 op     

05IDEKÄS Ideointi ja käsikirjoitus 3 op

   3 

05VISTYYTEK Visuaaliset tyylit ja tekniikat 5 op

   5 
05SARJULSUU Sarjakuvajulkaisun ja pienlehden suunnittelu 7 op   7 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

05VVKUILWS Kuvitustyöpaja, Illustration workshop (1.–4. lukuv.) 2 op

 

 

 

 

2

05VVBOOKSH Experimental Book workshop (1.–4. lukuv.) 3 op

 

 

 

 

3

05VVKESÄTP Kesätyöpaja (1.–4. lukuv.) 5 op

 

 

 

 

5

05VVGDSHOP Experimental Graphic Design workshop (1.–4. lukuv.) 5 op

 

 

 

 

5

05VVPAITPGR  Painotyöpaja  (1.–4. lukuv.) 3 op

 

 

 

 

3

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

Työharjoittelu 15 op

 

 

 

 

15

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k -toiminta 15 op

 

 

 

 

15

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

05POPINNÄYT Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

15

aikuops1314-mi-graafinen-suunnittelu.pdf 12.6.2013