Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään

...