Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- saa kokemuksen toimia hankkeessa
- osallistuu hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja/tai arviointiin.

...