Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

- Tiedontarpeen jäsentäminen hakutermeiksi käyttäen erikoisalojen asiasanastoja

- Oman alan keskeisten tiedonlähteiden tunnistaminen ja tehokas käyttö

- Tietämyksen syventäminen oman alan aineistojen lähdekriittisestä arvioinnista