Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Työelämäharjoittelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee ammatillisen työelämän pelisääntöjä
  • hankkii kokemusta oman ammattialansa työstä
  • saa kontakteja potentiaalisiin työnantajiin.


Sisältö

Opiskelija hankkii oma-aloitteisesti työharjoittelupaikan tai useampia. Työn tulee olla oman ammattialan työtehtäviä. Harjoittelun päätteeksi opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan harjoitteluraportin, jossa kuvailee työtehtäviään ja kertoo omin sanoin, mitä on harjoittelun aikana ja sen ansiosta oppinut.

Suoritustapa ja arviointi

Työharjoittelu, yhteensä vähintään 400 työtuntia. Omalle pääaineelle toimitetaan harjoitteluraportti ja arvioinnillinen työtodistus, josta käy ilmi myös tehtyjen työtuntien määrä.
Arviointi hyväksytty/hylätty.