Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

05TULEVTPA TULEVAISUUDEN TUTKIMUS 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

...

Ilmoitetaan opintojakson alussa.