Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

05PÄÄTUO4PA PÄÄAINETTA TUKEVAT OPINNOT 4, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää ja täydentää osaamistaan ammatillisilla teemajaksoilla

...

Ilmoitetaan jakson alussa.