Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 90 OP

 

 

 

Design; moduuli G1 50 op

1

2

suoritusvuosi

05PYORIENT IMIAD Orientaatio opinnot 5 op

5

 

 

05YMUOTUME Muotoilun tutkimusmenetelmät 5 op

 

5

 

05PYKANTYÖ Kansainvälinen työpaja 10 op

 

10

 

05PYTIESUUN Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op

5

 

 

05PYTILSYV Tilasuunnittelun syventävät opinnot 5 op

5

 

 

05PYKVG1 Kansainvälinen vaihto G1 20 op

20

 

 

Teknologia ja tiede; moduuli T 15 op

1

2

suoritusvuosi

05YMATESOV Materiaalisovellukset 5 op

 

5

 

05PYVIRT Virtuaalitodellisuus 5 op

 

5

 

05PYKVT Kansainvälinen vaihto T 5 op

5

 

 

Liiketoiminta ja viestintä; moduuli W 10 op

1

2

suoritusvuosi

05YAJANHUT Ajan henki, utopia ja visiot 5 op

5

 

 

05YDESDRIVB Design driven business skills 5 op

5

 

 

Kulttuuri ja humaanisuus; moduuli K 15 op

1

2

suoritusvuosi

05PYYMPPSY Ympäristöpsykologia 5 op

5

 

 

05PYARKDES Arkkitehtuuri, design Suomessa 5 op

5

 

 

05PYKVK Kansainvälinen vaihto K 5 op

5

 

 

OPINNÄYTETYÖ 30 OP   

Luovat opinnot; moduuli G2 30 op

1

2

suoritusvuosi

05YOPNÄYTE Opinnäytetyö 30 op

 

30

 

 aikuops1314-mi-imiad-yamk.pdf 23.4.2013