Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOOD3 Opintojakson nimi x Moduulin nimi 15 KOOD1 Opintojakson nimi x Moduulin nimi 15 KOOD1 Opintojakson nimi x KOOD4 Opintojakson nimi x KOOD5 Opintojakson nimi x Moduulin nimi 15 KOOD1 Opintojakson nimi x KOOD2 Opintojakson nimi x KOOD1 Opintojakson nimi x KOOD2 Opintojakson nimi x KOOD3 Opintojakson nimi x KOOD4 Opintojakson nimi x KOOD5 Opintojakson nimi x

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 12 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 3

 

 

 

 

05PELÄV2 Elävän mallin piirustus II, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I 3   
Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Moduulin nimi 15 Muotoilun perusteet 10 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x 05JOHDMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 3 op

3

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

05MUTEKÄ Muotoilun teoria ja käsitteistö 4 op

4

 

 

 

 

05MUOPRO1 Muotoiluprosessi 1, 3 op

3

 

 

 

 

 

Moniulotteinen muotoilu 16 op

 

 

 

 

 

05MUOPRO Muotoiluprosessi 4 op

 

4

 

 

 

 

05KÄYTMU Käyttäjälähtöinen muotoilu 4 op

 

4

 

 

 

05YMPMU Ympäristötehokas muotoilu 3 op

 

3

 

 

 

 

05PÄÄTUOP2 Pääainetta tukevat opinnot 2, 5 op 5   

Muotoilija ja tuotekehitys 19 op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x 05FUNTIO Funktionaalinen tuotekehitysprosessi 4 op

 

 

4

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x 05FUVAATE Funktionaalinen vaatemuotoilu, taustoitus ja tietoperusta 4 op

 

 

4

 

 

05PROHALL Projektinhallinta 3 op

 

 

3

 

 

 

05MUOTIFIL Muotoilu ja muodin filosofia 4 op

 

 

4

 

 

05PÄÄTUOP3 Pääainetta tukevat opinnot 3, 4 op

 

 

4

 

 

 

Ammatillinen profiloituminen 10 op

 

 

 

 

 

05MUOTIDEN Muotoilijaidentiteetti 3 op

 

 

 

3

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x 05TULEVTUT Tulevaisuuden tutkimus 3 op

 

 

 

3

 

05PÄÄTUOP4 Pääainetta tukevat opinnot 4, 4 op   4 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

Kuidusta kankaaksi 6 op     
05RAAKAEKO Raaka-aineet, tekstiilien egologia 3 op3    

 

05TEKSRAK Tekstiilirakenteet 3 op3    
Tekstiilimateriaalien kuviointi 6 op     
05PAISUU Painokangassuunnittelu 6 op 6   

 

Materiaaliteknologia ja tutkimus 6 op     
05ERIKMATMU Erikoistekniikat ja materiaalin muokkaus 4 op  4  

 

05TEKSTES Tekstiilimateriaalien testaus 2 op  2  
Kaava- ja valmistustekniikan perusteet 6 op     
05KAAVTEPE Kaavateknologian perusteet 4 op4    
05VALMPER Valmistustekniikan perusteet 2 op2 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

   
Kaava- ja valmistustekniikan syventävät opinnot 7 op     
05SYVKAAVAT Syventävä kaavateknologia 5 op 5   
05SYVVALMT Syventävä valmistustekniikka 2 op 2   
Erikoistuotteiden kaava- ja valmistustekniikka 7 op     
05ERIKAAVA Erikoistuotteiden kaavoitus 5 op  5  
05ERIKVALM Tuotteiden valmistuttaminen ja hankinta 2 op  2  
Itsenäinen kaavamuotoilu 7 op     
05OPINKAAVA Opinnäytetöiden kaavoitus 7 op   7 
Muotoilun dokumentointi 13 op     
05DIGTOIMI Digitaalinen toimintaympäristö ja -laitteisto 1 op1    
05MUOPIIR Muotoilupiirtäminen 4 op4    
05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op5    

 

05DIGIMUOTI Digitaalinen muodin kuvaus 3 op3    
Muotoilun presentointi 1, 13 op     
05MUOTPORT Muotoilijan portfolio 2 op 2   

 

05ESTEKMUOP Esitystekninen muotoilupiirtäminen 2 op 2   
05MUODIGIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus 2 op 2   

 

05KÄYOHJ Käyttögraafiset ohjelmistot 4 op 4   
05ADOBESYV Adobe Illustratorin syventävät opinnot 3 op 3   

 

Muotoilun presentointi 2, 7 op     
05KÄYTMUL Käyttögrafiikka ja multimedia 4 op  4  
05DIGIVIES Digitaalinen viestintä 3 op  3  

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I, 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x Työharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II, 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opinnäytetyö