Configure the content of this block in Theme Configuration.

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 Attointegrointi tarkoittaa…

Määritellään niiden attoaineiden tutkinnon osien  tai jonkun opintojakson /asiakokonaisuuden osaaminen, joka vaaditaan ammatillisten aineiden tutkinnon osissa (yhtymäkohdat ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja kriteerien kanssa).

Toteuttamisessa on huomioitava tarkoituksenmukaisuus ja luontevuus.

Tämä edellyttää yhteistyötä ja keskustelua !

(atto- ja ammatillisten aineiden opettajat, työelämän edustajat)

 • työelämätuntemus
 • suunnittelu
 • toteutus
 • arviointi à tavoitteena kehittää uusia toteuttamismalleja attoaineiden osaamisen arviointiin ammattiosaamisen näytöissä

Atto-aineita on integroitu ammatillisiin opintoihin eri tavoin mm.

 • puolet kurssista työsalissa, puolet  luokkahuoneessa
 • työssäoppien esim. liiketalous, kome
 • pajaoppiminen
 • työsalissa
 • atto-ope pienryhmän kanssa erillisessä tilassa
 • yhteisopettajuus
Attojen työvaltaistamisessa ovat mukana projektit: