Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04IB002 ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 4 ECTS

Learning Objectives

...

Student

 • osaa organisaatiorakenteet ja tunnistaa eri toimijoiden roolit organisaatiossa
 • osaa pääkohdat keskeisimmistä työlainsäädännön säädöksistä

 • osaa työsuhteen elinkaaren
 • osaa tarkastella henkilöstöjohtamista työyhteisössä

 • osaa avustaa rekrytoinnissa

Content

Organisaatio käsitteenä ja organisaatiorakenteet, työlainsäädäntö organisaation toiminnan ja henkilöstöjohtamisen säätelijänä.

Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstötoiminnot organisaatiossa, työsuhteen elinkaari

Assessment and Evaluation

Oppimistehtävät, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1-5. Oppimistehtävät tehdään tekstinkäsittely- ja esitysmateriaalityökaluin.

Osa oppimistehtävistä esitellään suullisesti yleisölle.

Material

Erikseen sovittava materiaali

Vanha OPS: tässä vanhaa tekstiä vanhasta opinto-oppaasta ... pitää olla enemmän noita osaamisperusteisia kohtia - student is able to ....

The student

is capable of managing and maintaining performance based human resources in contemporary multicultural and multinational

organizations.

Contents

 Main attention will be paid to the following issues: Strategic HR planning, recruitment, selection, orientation, training & development, career

planning, job design, motivation, wage administration, rewards & benefits, employee relationship, collective bargaining, dispute resolution,

disciplinary measures, building performance based HR, international issues in HRM.

Assessment and evaluation

 Active participation in the course, course paper and course exam.

Evaluation: 1-5.

Materials

...

Student

 • is able to recognize organization structures and different roles in organizations
 • is able to adapt law and legistlation for HR management

 • is able to recognize the life cycle of the employment relationship
 • is able to understand the importance of the HR management

Content

Construct of the organization and organization structure, HR legistlation.

HR management

Assessment and Evaluation

Contact lessons, e learning, assignments, presentations.

Evaluation of the approved credits 1 - 5

Material

provided by teachers