Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04LII006 LOGISTIIKKA JA KAUPAN ASIAKIRJAT 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  tuntee
 • osaa käyttää logistiikan
 • terminologian
 • terminologiaa
 • ymmärtää
 • osaa selostaa arvoketjun muodostumisen ja
 • logistiikan mahdollisuudet vaikuttaa
 • sen mitä mahdollisuuksia on vaikuttaa logistiikalla yrityksen kannattavuuteen
 • tuntee ostoprosessin , varastoinnin sekä tuotannon perusteet
 • saa valmiuksia
 • osaa kuvata mitä ostoprosessilla , varastoinnilla ja tuotannolla tarkoitetaan
 • osaa käyttää toiminnan kehittämisen ja valvonnan menetelmiä
 • ymmärtää toimitusehtolausekkeet toimitusta ohjaavana kauppasopimuksen osana
 • osaa kuvata miten  toimitusehtolausekkeet ohjaavat toimitusta  osana kauppasopimusta
 • osaa laatia toimitusketjuun liittyvät kaupan kirjeet.

Sisältö

Logistiikkakäsite, ostotoiminta, toimitusehtolausekkeet, varastointi, tuotannon perusteet, menetelmiä: varaston kiertonopeus, toimituserän koonmääritys, ABC-analyysi jne. Logistiikka-asiakirjojen täyttäminen.

Suoritustapa ja arviointi

...

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, vierailija/vierailu, yritysportfolio, kirjallinen tentti. Kirjallisten asiakirjojen tuottaminen

...

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.