Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

04LIIYRI Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 15 op

Moduulin osaamistavoitteet  

Opiskelija

...

 • osaa kuvata mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan
 • osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia

...

 • osaa laatia liiketoimintasuunnitelman
 • osaa

...

 • kehittää ja jalostaa liikeideoita ongelmanratkaisun ja käytäntölähtöisen innovoinnin

...

 • menetelmin
 • osaa kuvata kansantalouden perusmekanismien toimintaa ja suhdannevaihteluiden vaikutuksia yritystoimintaan sekä työllistämiseen
 • osaa arvioida yrityksen oikeudellisia riskejä

...

 • osaa laatia sopimuksia

...

 • osaa tehdä tilastollisia analyysejä

...

 • osaa toteuttaa kvantitatiivisen tutkimuksen