Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04LII008 YRITYKSEN OIKEUDELLINEN RISKIENHALLINTA 3 OP

Osaamistavoitteet 

Opiskelija

...

 • osaa kuvata mitä oikeudellinen riskinhallinta tarkoittaa ja mikä sen merkitys on liiketoiminnalle (liiketoiminnan menestymisessä)
 • osaa kuvata sopimuksen elämänkaaren ja sen eri vaiheisiin liittyvän oikeudellisen riskinhallinnan
 • osaa

...

 • suunnitella uusia liikesuhteita ottaen huomioon oikeudellisen riskinhallinnan opit

...

 • osaa

...

 • tehdä ja toteuttaa liiketoiminnan sopimuksia ottaen huomioon oikeudellisen riskinhallinnan

...

 • opit 
 • osaa

...

 • laatia sopimusehtoja ottaen huomioon oikeudellisen riskinhallinnan

...

...

Sisältö

Oikeudellinen riskinhallinta liiketoiminnan sopimuksissa.

Suoritustapa ja arviointi 

Luennot, harjoitustehtävät, välitentti sekä YPF-tehtävä.

...

Arviointi asteikolla 1 – 5, välitentti 50% ja YPF-tehtävä 50%.

Opiskelumateriaali  

Luennot sekä luennoilla ja repussa erikseen ilmoitettava materiaali.

...

Tukevana opiskelumateriaalina: Suojanen, Kalevi: Opi oikeutta -teokset, uusin painos.