Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YDINOSAAMINEN 210 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 60 OP

     

Muotoilun perusteet 15 op

x

    

05MUJOHMUOP  Johdatus muotoiluopintoihin 5op

x

    
05MUMUTEOKÄ  Muotoilun teoria ja käsitteistö 4 opx    
05MUMUDITOI  Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö 6 opx    

Muotoilun taideperusta 15 op

x

    

05MUVIMU  Visuaalinen suunnittelu 7 op

x

    

05MUVÄRI  Värihahmotus 3 op

x

    
05MUTAHI  Taidehistoria 5 opx    

Muotoiluprosessi 30 op

x

    

05MUMUPROS1  Muotoiluprosessi 1, 4 op

x

    

05MUMUPIIR  Muotoilupiirtäminen 5 op

x

    

05MUAJOPER  Ajoneuvomuotoilun perusteet 3 op

x

    
05MUAJOTEK  Ajoneuvotekniikan perusteet 3 opx    

05MUMALLMET  Mallinrakennustekniikat metalli 4 op

x

    
05MUMALLMUO Mallinrakennustekniikat muovi 4 opx    
05MUMALLPUU  Mallinrakennustekniikat puu 4 opx    
01RUOK  Ruotsin kieli, kirjallinen osuus 1,5 opx    
01RUOS  Ruotsin kieli, suullinen osuus 1,5 op     

AMMATTIOPINNOT 105 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Käyttäjälähtöinen muotoilu 14 op

 

x

   

05MUKÄYTMU  Käyttäjälähtöinen muotoilu 5 op

 

x

   

05MUKÄYTTKM  Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2 op

 

x

   

01SUOA  Asiantuntijaviestintä 3 op

 

x

   
01PINFO Informaatiolukutaito 1 op x   
05MUELÄVÄ1  Elävän mallin piirustus 1, 3 op x   

Ympäristötehokas muotoilu 15 op

 

x

   
05MUYMPTEMU  Ympäristötehokas muotoilu 5 op x   
05MUAJOMALT  Ajoneuvomuotoilun mallitekniikat 4 op x   

05MUSYVTMET  Syventävä valmistustekniikka metalli 3 op

 

x

   

05MUSYVTMUO Syventävä valmistustekniikka muovi 3 op

 

x

   

Muotoilijan presentointi 15 op

     

05MUMUPORTF Muotoilijan portfolio 6 op

 

x

   

 05MUESTMUP Esitystekninen muotoilupiirtäminen 3 op

 

x

   

05MUPIMA  Piirustus ja maalaus   3 op

 

x

   

01ENG  Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

x

   

Muotoiluprosessi syventävä 16 op

 

x

   

05MUMUOPR2  Muotoiluprosessi 2   5 op

 

x

   

05MUMALTYÖ  Mallintaminen työkaluna 5 op

 

x

   
05MUPLAST1  Plastinen sommittelu I 3 op x   
05MUMUOHIST  Muotoilun historia 3 op x   

Muotoilija ja tuotekehitys 15 op

  

x

  
05MUTUOKEPR  Tuotekehitysprojekti 8 op  x  

05MULUOVAYR  Luovan alan yrittäjyys 3 op

  

x

  
05MUTIESUVA  Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus 4 op  x  

Ammatillinen profiloituminen 15 op

   

x

 
05MUMUIDEN  Muotoilijadentiteetti 5 op   x 
05MUTUTU  Tulevaisuuden tutkimus 5 op   x 
05MUSTRAMU  Strateginen muotoilu 5 op   x 

Asiantuntijuutta syventävät opinnot 15 op

     
05MUASIAPRO  Asiantuntijaprojekti 7 op   x 
05MUSYAJOMT  Syventävä valmistustekniikka, ajoneuvomuotoilun mallitekniikat 5 op   x 
05MUTKMOPIT  Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 3 op   x 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUERIH  Erikoistava harjottelu 15 op

  

x

  

05MUTEH  Työelämäharjottelu 15 op

  

x

  

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUOPN  Opinnäytetyö

   

x

 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP

  

x

  

05MUKÄYTSU  Käyttöliittymäsuunnittelu 5 op

  

x

  

05MUERIRYS  Erityisryhmäsuunnittelu 5 op

  

x

  

05MUAJOESIT  Ajoneuvomuotoilun esitystekniikat 5 op

  

x

  

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op

     
05MUPLAST2  Plastinen sommittelu II 3 op  x  

05MUMEYRIT Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5 op

  x  
05MUPALMU  Palvelumuotoilu 5 op  x  

05MUCERAMIC  Ceramics 5 etcs

  

x

  

05MUSTUDIO  Studiotyöskentely 5 op

  

x

  
05MUKERAM  Keramiikka 5 op  x  
05MUWOODW  Woodworkshop 5 etc  x  

 Muotoilun-koulutus-Ajoneuvomuotoilu-05AMU14-221014.pdf

OPETUSSUUNNITELMA 2014 - 2015

...