Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YDINOSAAMINEN 210 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 60 OP

     

Muotoilun perusteet 15op

     

05MUJOHMUOP  Johdatus muotoiluopintoihin

5

    

05MUMUTEOKÄ  Muotoilun teoria ja käsitteistö

4

    
05MUMUDITOI  Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö6    

Muotoilun taideperusta 15 op

     

05MUVIMU  Visuaalinen suunnittelu

7

    
05MUVÄRI  Värihahmotus3    

05MUTAHI Taidehistoria

5

    

Muotoiluprosessi 30 op

     

05MUMUPROS1  Muotoiluprosessi 1

4

    

05MUORIPAJA Orientoivat pajaopinnot

3

    
05MUJALOTP1  Jalometallit ja tuotantotekniikoiden perusteet 14    
05MUJALOTP2  Jalometallit ja tuotantotekniikoiden perusteet 25    
05MUMUPIIR  Muotoilupiirtäminen5    
05MURAMA  Rakenne ja materaalioppi6    
01RUOK  Ruotsin kieli, kirjallinen osuus1,5    
01RUOS Ruotsin kieli, suullinen osuus1,5    

AMMATTIOPINNOT  105 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Käyttäjälähtöinen muotoilu 14 OP

     

01SUOA  Asiantuntijaviestintä

 

3

   

01PINFO Informaatiolukutaito

 

1

   

05MUKÄYTMU  Käyttäjälähtöinen muotoilu

 

5

   

05MUELÄVÄ1  Elävän mallin piirustus 1

 

3

   
05MUKÄYTTKM  Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2   

Ympäristötehokas muotoilu 14 op

     
05MUYMPTEMU Ympäristötehokas muotoilu 5   

05MUTIESUVA Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus korumuotoilussa

 

4

   

05MUSYVTT Syventävä tuotantotekniikka

 

5

   

Muotoiluprosessi syventävä 16 op

     

05MUMUOPR2  Muotoiluprosessi 2

 

5

   

05MUMALTYÖ1  Mallintaminen työkaluna 5 op

 5   

05MUPLAST1   Plastinen sommittelu 1

 

3

   

05MUMUOHIST Muotoilun historia

 

3

   

Muotoilijan presentointi 16 op

     
05MUKORUAS Koru ja asuste  4   

05MUPIMA  Piirustus ja maalaus

  3

 

  
01ENG  Englannin kieli ja viestintä  3   
05MUMUPORTF  Muotoilijan portfolio  6   
Muotoilijan tuotekehitys 15 op     
05MUTUOKPR  Tuotekehitysprojekti  7  
05MULUOVAYR Luovan alan yrittäjyys  3  
05MUMATYHD  Materiaaliyhdistelmät  5  
Profiloituminen muotoilijana 15 op     
05MUMUIDEN  Muotoilijaidentiteetti   5 
05MUSTRAMU Strateginen muotoilu   5 
05MUTUTU  Tulevaisuuden tutkimus   5 
Asiantuntijuutta syventävät opinnot 15 op     
05MUKORUGEM  Korumuotoilijan gemmologia   5 
05MUKIVI1  Kivenistutus 1   3 
05MUKIVI2  Kivenistutus 2   4 
05MUTKMOPIT Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot   3 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUTEH1  Työelämäharjoittelu 1, 7 op

  

7

  

05MUERIH1  Erikoistava harjoittelu 2, 8 op

  

8

  
05MUTEH2  Työelämäharjoittelu 2, 8 op    8 
05MUERIH2  Erikoistava harjoittelu 2, 7 op    7 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUOPN  Opinnäytetyö   15 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP

     
MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP     

05MUKOPIVÄ  Korumateriaalien pinnoitus ja värjääminen

  

5

  

05MUTAOKO Taontatekniikat korumuotoilussa

  

5

  

05MUGAETS Galvano- ja etsaustekniikat

  

5

  

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

     

05MUPLAST2  Plastinen sommittelu II 3 op

     
05MUBRÄNDIR  Brändin rakentaminen 5 op     
05MUSTUDIO  Studiotyöskentely 5 op     

05MUMEYRIT Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5 op

     

05MUPALMU Palvelumuotoilu 5 op

     
05MUPUU Puupaja 5 op     
05MUWOODW  Woodworkshop 5 ects     
05MUDIGIPP  Digital Photography and Printing 5 ects     
05MUCERAMIC  Ceramics 5 ects     
05MUMODELL  Modelling and Visualisation Software, 5 ects      
05MUKERAM  Keramiikka 5 op     
05MUMUDIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus 3 op     

...