Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YDINOSAAMINEN 210 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 60 OP

     

Muotoilun perusteet 15 op

     

05MUJOHMUOP Johdatus muotoiluopintoihin

5

    

05MUMUTEOKÄ  Muotoilun teoria ja käsitteistö

4

    
05MUMUDITOI  Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö 6 op6    

Muotoilun taideperusta 15 op

     

05MUVIMU Visuaalinen suunnittelu

7

    

05MUVÄRI Värihahmotus

3    

05MUTAHI  Taidehistoria

5

    

Muotoiluprosessi 30 op

     

05MUOPRO1KA   Muotoiluprosessi I

5

    

05MUDIGIMUO   Digitaalinen muodin kuvitus

3

    
05MUKAAVA    Kaava- ja valmistustekniikan perusteet7    
05MUTEKSRA   Tekstiilien raaka-aineet ja rakenteet5    
05MUELÄVÄ1    Elävän mallin piirustus I3    
05MUMUPIIRT   Muotoilupiirtäminen4    
01RUOK     Ruotsin kieli, kirjallinen osuus1,5    
01RUOS     Ruotsin kieli, suullinen osuus1,5    

AMMATTIOPINNOT 105 OP

     

Käyttäjälähtöinen muotoilu 14 op

     

01SUOA     Asiantuntijaviestintä

 

3

   
01PINFO  Informaatiolukutaito 1   

05MUKÄYTMU   Käyttäjälähtöinen muotoilu

 

5

   
05MUKÄYTTKM  Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2   

05MUKÄYGROH   Käyttögraafiset ohjelmistot

 

3

   

Ympäristötehokas muotoilu 17 op

     

05NEULEMUVA Neulesuunnittelu

 

5

   

05MUYMPTEMU  Ympäristötehokas muotoilu

 

5

   

05MUSYVKAAV   Syventävä kaava- ja valmistustekniikka

 

7

   

Muotoiluprosessi syventävä 16 op

     

05MUMUOPR2   Muotoiluprosessi II

 

5

   

05MUMUOHIST   Muotoilun historia

   

3

   

05MUPAINO   Painokangassuunnittelu

 

5

   
05MUPLAST1   Plastinen sommittelu I 3   

Muotoilijan presentointi 13 op

     

01ENG   Englannin kieli ja viestintä

 

3

   

05MUELÄVÄ2   Elävän mallin piirustus II

 

3

   

05MUPIMA   Piirustus ja maalaus

 

3

   
05MUMUPF   Muotoilijan portfolio 4   
Muotoilija ja tuotekehitys 15 op     
05MUTUPROF   Tuotekehitysprosessi, funktionaaliset tuotteet  10  
05MULUOYRIT   Luovan alan yrittäjyys   5  
Ammatillinen profiloituminen 15 op     
05MUMUID   Muotoilijaidentiteetti   4 
05MUTUTUTK  Tulevaisuuden tutkimus   4 
05MUSTRATE  Strateginen muotoilu   4 
05MUTKMOPIT  Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot   3 
Asiantuntijuutta syventävät opinnot 15 op     
05MUDIGIVI  Digitaalinen viestintä   3 
05MUNÄYTÖS   Näytöskoulutus   5 
05MUITSE   Itsenäinen kaavamuotoilu   7 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUTEH  Työelämäharjoittelu 15 op

  15  

05MUERIH  Erikoistava harjoittelu 15 op

  15  

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUOPN   Opinnäytetyö

   

15

 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

MUUT AMMATTIOPINNOT 15 op

     

05MUERIKAA  Erikoistuotteiden kaavoitus

  

5

  

05MUERITEMA   Erikoistekniikat ja materiaalin muokkaus

  

5

  
05MUTEKSEET   Tekstiilien eettiset ja ekologiset kysymykset  

5

  

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op

     

05MUMEYRIT Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5 op

     
05MUPALMU  Palvelumuotoilu 5 op     
05MUFASH  Fashion Marketing 5 ects     
05MUVISMERC  Visual Merchandising 5 ects     
05MUGRAV  Graafinen viestintä 5 op     
05MUMEDSTK  Media, stailaaminen ja kirjoittaminen 5 op     
05MUMUOTIKU  Muotikuvaus 5 op     
05MUSTUDIO  Studiotyöskentely 5 op     
05MUMODELL  Modelling and Visualisation software 5 ects     
05MUPLAST2  Plastinen sommittelu II 3 op     
05MUDIGIPP  Digital Photograhpy and Printing 5 ects     
05MUKESKEH    Kestävä kehitys 5 op     
05MUKILPA  Kilpailut 5 op     

05MUMUOFIL   Muotoilu ja muodin filosofia 5 op

     

...