Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YDINOSAAMINEN 210 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 43 OP

     

Taideopinnot 23 op

     

05MEVIMU Visuaalinen suunnittelu 7 op

7

    
05MEVÄRI  Värihahmotus 3 op3    
05MEPIMAELÄ  piirustus, maalaus ja elävän mallin piirustus 5 op 5   
05METAHI Taidehistoria 5 op5    
05MEKUVA  Kuva ja teoria 3 op 3   

Kieliopinnot 10 op

     

01SUOA Asiantuntijaviestintä 3 op

3

    
01PINFO  Informaatiolukutaito 1 op1    
01RUOK  Ruotsin kieli, kirjallinen osuus 1,5   
01RUOS  Ruotsin kieli, suullinen osuus 1,5   

01ENG  Englannin kieli ja viestintä 3 op

3

    

Media-alan perusopinnot 10 op

     

05METEOR Viestinnän teoria 5 op

5

    

05MEORI Orientoivat opinnot 3 op

3

    
05MEMEDYRI Media-alan yrittäjyys 2 op 2   

AMMATTIOPINNOT 122 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Graafisen suunnittelun ammattikäytänteet ja historia 19 op

     

05MEGRASUPE Graafisen suunnittelun perusteet 4 op

4

    
05MEGRYRIT Graafisen suunnittelun alan yritystoiminta 2 op  2  

05MEGRVIEH Graafisen viestinnän historia 5 op

 

5

   

05MEPORTF  Portfolio 3 op

 

3

 

 

 

05METKM Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 5 op

   

5

 

Typografia 15 op

     

05METYPOPE Typografian perusteet 5 op

5

    

05METYPO Typografia 5 op

 

5

   

05MEKIRJA  Kirjainsuunnittelu 5 op

   

5

 

Kuvittaminen 10 op

     

05MEKUVPER  Kuvittamisen perusteet 5 op

5

    

05MEKUVTV Kuvitustekniikat ja -työvälineet 5 op

 

5

 

  

Kuvallinen viestintä 12 op

     

05MEJULISTE  Julistesuunnittelu 4 op

4

    
05MENÄYTT  Näyttelysuunnittelu 4 op 4   

05MEINFOGR  Informaatiografiikka 4 op

 

4

   
Julkaisut ja graafinen tekniikka 13 op     
05MELEVISUT Lehden visuaalinen suunnittelu ja taittotyö 5 op5    
05MEKIRJAGR  Kirjagrafiikka 5 op 5   
05MEKIRJASI  Kirjansidonta 3 op 3   
Julkaisut ja konseptityö 20 op     
05MEKAUPPAJ Kaupalliset julkaisut 5 op 5   
05MESÄHKÖJ  Sähköiset julkaisut 5 op 5   
05MESANOMAL  Sanomalehti 5 op  5  
05MEAIKALE  Aikakauslehti 5 op  5  

Still-kuva ja kuvankäsittely 15 op

     

05MEVK Valokuvaus 5 op

5

    

05MEKUVKÄS  Kuvankäsittely 4 op

4

    
05MEKUJHITE  Kuvajournalismin historia ja teoria 3 op  3  
05ME3DGRA  3D Graphics 3 ects  3  

Markkinointiviestintä 18 op

     

05MELIILOGO  Liikemerkki- ja logosuunnittelu 3 op

 

3

   
05MEMVBRÄ  Markkinointiviestintä ja brändäys 5 op  5  

05MEVISIDSU Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5 op

  

5

  

05MEMAIKAM  Mainonta ja kampanjasuunnittelu 5 op

  

5

  

HARJOITTELU 30 op

     

05METEH Työelämäharjoittelu 15 op

 

x

x

x

 
05MEERIH Erikoistava harjoittelu 15 op xxx 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MEOPN  Opinnäytetyö 15 op

   

15

 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP

     

Interactive Media 15 cr

     

05MEIMCMS Content Management Systems 3 cr

  

3

  

05MEIMINTC Designing Interactive Content 3 cr

  

3

  

05MEIMEPUB Electronic Publishing 3 cr

  3  

05MEIMTECH Interaction Technologies 3 cr

  

3

  

05MEMUX User Experience Design 3 cr

  3  

Sarjakuva 15 op

     

05MEIDEKÄ  Ideointi ja käsikirjoitus 3 op

  

3

  

05MEVISTYTE  Visuaaliset tyylit ja tekniikat 5 op

  

5

 

 

05MESARJPLS  Sarjakuvajulkaisun ja pienlehden suunnittelu 7 op

  

7

 

 

Kuvituksen syventävät opinnot 15 op

     

05METIETOKU Tietokoneavusteinen kuvittaminen 5 op

  

5

  

05MEJOURKUV Journalistinen kuvittaminen 5 op

  

5

 

 

05MEKUVERIK  Kuvittamisen erikoistekniikat 5 op

  

5

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

     
 Muotoilun  

       05MUMEYRIT Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5 op

     
      
      

 

 

OPETUSSUUNNITELMA 2014 - 2015

...