Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YDINOSAAMINEN 210 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 43 OP

     

Taideopinnot 23 op

    

1-3

05MEVIMU  Visuaalinen suunnittelu 7 op

7

    

05MEVÄRI Värihahmotus 3 op

3    

05MEPIMAELÄ Piirustus, maalaus ja elävän mallin piirrustus 5 op

 

5

   
05METAHI Taidehistoria 5 op 5   
05MEKUVA  Kuva ja teoria 3 op  3  

Kieliopinnot 10 op

     

01PINFO Informaatiolukutaito 1 op

1

    

01SUOA Asiantuntuntijaviestintä 3 op

3

    
01RUOK  Ruotsin kieli, kirjallinen osuus 1,5    
01RUOS  Ruotsin kieli, suullinen osuus1,5    
01ENG  Englanti 3 op3    

Media-alan perusopinnot 10 op

     

05MEORI Orientoivat opinnot 3 op

3

    

05METEOR  Viestinnän teoria 5 op

5

    
05MEMEDYRI  Media-alan yrittäjyys 2 op 2   

AMMATTIOPINNOT 122 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Valokuvauksen historia ja teoria 15 op

    

1-4

05MEVKHISTE  Valokuvauksen historia ja teoria 5 op

5

    

05MENYKYVKT Nykyvalokuvaus ja teoria 3 op

 

3

   

05METKM Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 5 op

   

5

 
05MEAMKLUS  Ammattikäytännöt luentosarja   22-4

Ammatilliset perusteet 1 15 op

    

1

05MEKAMETEK Kameratekniikka 5 op

5

    

05MEVALOVA Valo ja valaisu 5 op

5

    

05MEDIGIVKP Digitaalisen valokuvauksen perusteet 5 op

5

    

Ammatilliset perusteet 2 19 op

    

1-3

05MESTUDIO Studio 6 op

 

6

   

05MEDIGKUVK  Digitaalinen kuvankäsittely 5 op

5

    

05MEGRAPEVK Graafisen suunnittelun perusteet 3 op

3

    

05ME3D   3D 5 op

  

5

  

Projektityöskentely 13 op

    

2

05MEKALE  Kalenteri 13 op

 

13

   
Kuvallinen ilmaisu 1 15 op    1-3
05MEOMA1  Oma projekti 1 4 op4    
05MEPORTF1  Portfolio 1 2 op 2   
05MEKONTP  Kontaktikuvauksen työpaja 5 op 

5

   
05MEHENK  Henkilökuva 4 op  4  
Kuvallinen ilmaisu 2 15 op    2-3
05MEPORTF2   Portfolio 2 2 op  2  
05MEOMA2  Oma projekti 2 3 op 3   
05MEVKMETP  Valokuvauksen metodologinen työpaja 8 op  8  
05MENÄYTVK   Näyttelysuunnittelu 2 op  2  
Liikkuva kuva 16 op    2
05MEVIDP  Videokuvauksen perusteet 6 op 6   
05MEÄÄNENP  Äänenkäsittelyn perusteet 3 op 3   
05MELIIKEGR  Liikegrafiikka 3 op 3   
05MELINEMUL  Lineaarinen multimedia 4 op 4   
Kuvajournalismi ja dokumentti 14 op    3
05MEURH  Urheilukuvaus 2 op  2  
05MEKUJHITE  Kuvajournalismin historia ja teoria 3 op  3  
05MEJOURKTP  Journalistinen kuvaustyöpaja 4  4  
05MEDOKPROJ  Dokumenttiprojekti 5 op  5  

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05METEH  Työelämäharjoittelu 15 op

  

7

8

3-4

05MEERIH  Erikoistava harjoittelu15 op

   

15

4

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MEOPN  Opinnäytetyö

   

15

4

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP

     

05MELUOME  Luova media 6 op

     

05MEARKKUVA  Arkkitehtuurikuvaus 4 op

     

05MERUOKA  Ruokakuvaus 2 op

     

05MEMUOTIKU  Muotikuvaus 3 op

     

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

    

3-4

 Muotoilun  

05MUMEYRIT Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5 op

     
      
      

 

OPETUSSUUNNITELMA 2014 - 2015

...