Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

 

YDINOSAAMINEN 50 OP

1

syksy

2

kevät

3

syksy

lukukausi

 

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 20 OP

    

Muotoiluosaamisella laatua ja hyvinvointia 10 op

    

05YLPALMUO Palvelumuotoilu 5 op

5

   

05YLRAYJUP Rakennetun ympäristön ja julkisten palvelujen osallistava kehittäminen 5 op

5

   

Muotoiluosaamisella kilpailuetua 10 op

    

05YLSTRAMU Strateginen muotoilu 5 op

 

5

  

05YLBRÄKEH Brändinhallinta ja kehittäminen 5 op

 

5

  

OPINNÄYTETYÖ 30 OP

1

syksy

2

kevät

3

syksy

lukukausi

05YLOPNÄ1 Opinnäytetyö 1, 5 op

5

   

05YLOPNÄ2 Opinnäytetyö 2, 25 op

51010 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 10 OP

1

syksy

2

kevät

3

syksy

lukukausi

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 op

    

05YLINFMUO Informaatiomuotoilu 5 op

 

5

  

05YLKESKEH Kestävä kehitys Sustainable design 5 opECTS

  5 
LAMKin muiden YAMK-ohjelmien tarjoamat opinnot    

 

...