Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ydinosaaminen koostuu opinnoista, jotka varmistavat opiskelijan alan ammatillisen osaamisen. Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkintoon sisältyy 150 op ydinosaamista, jonka puitteissa opiskelija hankkii osaamista mm. liiketoiminnasta, yrittäjyydestä, digitaalisista palveluista, WWW-tuotannosta, sovelluskehityksestä, ICT-järjestelmistä ja , työelämän kehittämisen menetelmistä sekä  viestintä- ja vuorovaikutustaidoista.