Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opiskelija valitsee tutkintoonsa 60 op täydentäviä osaamiskokonaisuuksia oman kiinnostuksensa mukaan. Niillä hän voi profiloida omaa osaamistaan ja suunnata omia ammatillisia tavoitteitaan. Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkintoon sisältyy 45 op vaihtoehtoisia ammattiopintoja sekä 15 op vapaasti valittavia opintoja. Täydentävät opinnot on mahdollista valita tietojenkäsittelyn opintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.