Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04YLTH003 TALOUSHALLINTO 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää viestinnän merkityksen yritysten tuloksenteon ja yhteistyön kannalta
 • ymmärtää viestinnän vaikutuksen työtyytyväisyyteen
 • ymmärtää viestinnän ja organisaatiorakenteen yhteyden
 • osaa toteuttaa suunnitelmallisesti yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää
 • osaa valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat
 • pystyy kirjoittamaan vastaanottajalähtöisesti yrityksen kaupalliset viestit ja tiedotteet
 • pystyy rakentamaan teksteillään myönteistä yrityskuvaa.

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, yritysviestinnän organisointi, tiedottamisen ja yhteystoiminnan muodot, kaupankäynnin tekstit, tiedotteet ja suhdetoimintatekstit, yrityksen rekrytointiin liittyvä viestintä.

Edeltävä osaaminen

Moduuliin tai OJ nimi ja laajuus tähän

Toteutus ja arviointi

...

 • osaa kuvailla taloushallinnon merkityksen yrityksessä
 • osaa tulkita yrityksen kirjanpitoa
 • osaa tulkita tilinpäätöstä ja selostaa kassavirran muodostumisen
 • osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöslaskelmien perusteella

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa ja arvonlisäveron määräytyminen tuloslaskelman ja taseen sisältö, yrityksen kassavirran muodostuminen ja taloudellisten tunnuslukujen arviointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

 1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

...

 1.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä. Arviointi asteikolla

...

 1. 0 – 5

...

 1. .

Oppimateriaali

...

Tomperi, S.

...

Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Uusin painos. Edita. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.