Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04YLTH003 TALOUSHALLINTO 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  ymmärtää
 • osaa kuvailla taloushallinnon
 • roolin
 • merkityksen yrityksessä
 • ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet
 • osaa tulkita yrityksen kirjanpitoa
 • osaa tulkita tilinpäätöstä ja
 • ymmärtää
 • selostaa kassavirran muodostumisen
 • osaa arvioida
 • tilinpäätöslaskelmien perusteella
 • yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöslaskelmien perusteella

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa ja arvonlisäveron määräytyminen tuloslaskelman ja taseen sisältö, yrityksen kassavirran muodostuminen ja

...

taloudellisten tunnuslukujen arviointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

...

 1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

...

 1.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä.

...

 1. Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Tomperi, S. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Uusin painos. Edita.

...

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.