Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opiskelija valitsee tutkintoonsa kolme 15 op:n moduulia täydentäviä ammattiopintoja oman kiinnostuksensa mukaan. Niillä hän voi profiloida omaa osaamistaan ja suunnata omia ammatillisia tavoitteitaan. Täydentävät ammattiopinnot on mahdollista valita tietojenkäsittelyn täydentävien ammattiopintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.