Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • osaa kuvata julkisen sektorin palveluprosesseja ja arvioida niiden suorituskykyä
  • osaa kuvata terveydenhuollon palvelujärjestelmien prosesseja palvelu- ja tietojärjestelmiä sekä tunnistaa niiden tulevaisuuden haasteita
  • osaa suunnitella käyttäjälähtöisiä hyvinvointipalveluja ICT:tä palveluja hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen