Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

0747UE06: Energiatekniikka ja uusiutuvan energian tuotanto 6 op

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

...

 • osaa kuvata energiantuotantolaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet (esim. kattilat, turbiinit)

...

 • osaa keskustella fossiilisista polttoaineista ja ydin- ja

...

 • vesivoimasta

...

 • osaa vertailla eri energiamuotojen taloudellisuutta ja ympäristövaikutuksia

-tutustuu uusiutuvan energian laiteratkaisuihin

...

 • osaa kuvata uusiutuvan energian laiteratkaisuja
 • osaa kuvata liiketoiminnan perusteet ja selvittää millaista liiketoimintaa uusiutuvan energian laitteisiin liittyy

...

 • osaa kuvata uusiutuvan energian laitteiden

...

 • toimintaa

...

 • osaa mitoittaa uusiutuvan energian laiteratkaisun annettujen taustatietojen avulla

- osaa laskea CO2- ja savukaasulaskuja

Sisältö

Energialähteiden lämpöarvojen vertailu, laskuharjoituksia. Energialähteiden taloudellinen vertailu, laskuharjoituksia. Tärkeimpien energiantuotantolaitteiden rakenne ja toimintaperiaate. Ydinvoimalaitoksen toimintaperiaate ja siihen liittyvän atomi- ja ydinfysiikan tuntemus.

...

Aurinkokeräimen toiminta. Hybridi toiminta lämmityksessä. Maalämpöpumppu, ilma-vesi lämpöpumppu, aurinkokeräin käyttöveden lämmityksessä. Öljypolttimen toiminta ja savukaasut.

...

 Maa-, neste- ja biokaasu. Kaasupolttimen toiminta ja savukaasut. Pellettipolttimen toiminta ja savukaasut. Pyrolyysinesteen ominaisuudet.

Toteutus ja arviointi

...

 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.

...

 1. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.

...

 1. Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Sovitaan opintojakson alussa