Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

...

  • osaa työskennellä esimiestehtävissä
  • osaa soveltaa työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä esimiestyössä
  • osaa viestiä

...

  • työhteisössä