Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04JOH033 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN T&K- PROJEKTEISSA 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

 • osaa soveltaa teoreettista ja ammatillista tietoa käytännön tehtävissä
 • osaa työskennellä

...

 • liiketalouden työtehtävissä 
 • osaa

...

 • toimia itsenäisesti ja vastuullisesti
 • osaa työskennellä T&K-

...

 • projektissa
 • osaa kommunikoida ammattimaisesti yhteistyökumppanien kanssa

...

 • osaa suunnitella, johtaa, esitellä ja

...

 • arvioida projektin

Sisältö

...

 

Projektit valitaan mahdollisuuksien mukaan Lamk:n strategisilta painoaloilta  

Edeltävä osaaminen  

Osaaminen, joka on projektin onnistumisen kannalta tärkeää.

Toteutus ja arviointi  

Projekti toteutetaan ja arvioidaan projektisuunnitelman mukaan.

Oppimateriaali  

Ohjeet annetaan projektin alussa.