Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

04MAR040 Asiakassuhteen johtaminen 15 op

Osaamistavoitteet  

opiskelija

...

  tunnistaa asiakkuudenhallinnan
 • osaa selittää asiakkuudenhallinnan ja johtamisen merkityksen yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa käytännössä asiakassuhteen johtamiseen liittyviä tehtäviä
 • tunnistaa 
 • osaa analysoida suunnitelmallisuuden ja aktiivisuuden
 • merkityksen
 • merkitystä vastuullisessa myyntityössä
 • hallitsee asiakashankinnan ja asiakkaan kohtaamisen periaatteet