Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04LOG011 TOIMITUSKETJUN HALLINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvailla toimitusketjun tärkeyden yrityksen oman kilpailukyvyn ja asiakkaalle tuotetun hyödyn aikaansaamisessa.

Sisältö

  • Johdatus logistiikkaan ja toimitusketjuihin
  • Teollisuuden ja kaupan näkökulma toimitusketjuihin
  • Toimitusketjujen kansainvälistyminen
  • Läpinäkyvyys ja yhteistyö arvoketjussa
  • Toimitusketjujen tulevaisuus

Sisältö

Opiskelija ymmärtää toimitusketjun tärkeyden yrityksen oman kilpailukyvyn ja asiakkaalle tuotetun hyödyn aikaansaamisessa.

Edeltävä osaaminen

04LII006 Logistiikka ja kaupan asiakirjat 5 op

Toteutus ja arviointi

Luennot, vierailevat luennoitsijat/yritysvierailut, aineistopohjainen essee, teoreettisanalyyttinen oppimispäiväkirja

...

Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Luennot ja luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali, toimitusketjukirjallisuus