Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04LOG023 SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 5 OP

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  ymmärtää
 • osaa selittää oikeudellisen riskinhallinnan merkityksen liiketoiminnan menestyksen kannalta
 • ymmärtää
 • osaa kuvata sopimuksen elämänkaaren ja sen eri vaiheisiin liittyvän oikeudellisen riskinhallinnan
 • saa valmiudet ottaa huomioon oikeudellisen riskinhallinnan opit suunnitellessaan uusia liikesuhteita 
 • osaa ottaa huomioon oikeudellisen riskinhallinnan opit tehdessään
 • osaa suunnitella uusia liikesuhteita
 • osaa tehdä ja toteuttaa liiketoiminnan sopimuksia
 • osaa ottaa huomioon oikeudellisen riskinhallinnan opit toteuttaessaan liiketoiminnan sopimuksia
 • pystyy laatimaan
 • osaa laatia sopimusehtoja
 • oikeudellisen riskinhallinnan huomioon ottaen

Sisältö

Oikeudellinen riskinhallinta liiketoiminnan sopimuksissa.

Edeltävä osaaminen

Yrityksen juridinen toimintaympäristö tai vastaava aiempi osaaminen.

Toteutus ja arviointi

...

 Lähiopetus.

...

...

 Etäopetus: sopimuksen laadinta, parityö

...

Arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty (hyväksytty on minimissään H3), mahdollisuus kirjalliseen palautteeseen

Oppimateriaali

Luennot sekä luennoilla ja repussa erikseen ilmoitettava materiaali

...

Suojanen, Kalevi: Opi oikeutta -teokset, uusin painos

...

Ari Saarnilehto – Mika Hemmo – Leena Kartio: Varallisuusoikeus (saatavissa: SanomaPRO www.wsoypro.fi etäyhteytenä, tiedustele tarvittaessa ohjeita kampuskirjastostamme)

...

Hemmo, Mika: Sopimusoikeus-sarja

www.finlex.fi

...

www.edilex.fi (saatavissa etäyhteytenä, tiedustele tarvittaessa ohjeita kampuskirjastostamme)