Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Moduulin osaamistavoitteet

  

Opiskelija

  hallitsee
 • osaa käyttää aihealueen
 • terminologian
 • ammattikäsitteitä suomeksi ja englanniksi
 • osaa tunnistaa
 • , tulkita
 • ja arvioida yhteiskuntavastuun periaatteita ja sertifiointeja
 • osaa johtaa ja kehittää yrityksen toimitusketjua yhteiskuntavastuun näkökulmasta