Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

TÄYDENTÄVÄ

...

OSAAMINEN 60 OP

04VAPVAL Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Vapaasti valittavat opinnot ovat korkeakoulutasoisia opintoja.