Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutkintokoulutuksessa olevilla on myös mahdollisuus osallistua avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin joko osana omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa tai ulkopuolisena sivutoimisena opiskelijana. Osana HOPS:ia opinnot ovat maksuttomia, kun niistä on sovittu vastuuopettajan kanssa etukäteen, mutta opiskelija pääsee opintojaksolle vain, jos sinne jää tilaa ulkopuolisten opiskelijoiden jälkeen. Sivutoimisena osallistujana opiskelija maksaa opintojaksomaksun itse ja pääsee opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä. Oman koulutusohjelman opintoihin ei kuitenkaan voi osallistua sivutoimisena.

Tarkemmat tiedot: www.lamk.fi/koulutus/avoin-amk