Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


AD-TUNNUS
AD-tunnuksella tarkoitetaan Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön käytössä olevia mikroverkon tunnuksia, joilla pääsee koulun verkkoon ja Reppu-sivuille. Lisätietoja www.lamk.fi/koulutusopiskelijalle/opiskelijapalvelut/verkkopalvelut/ad

ADOBE CONNECT (AC)
Viestintä- ja etäopetusjärjestelmä, jonka avulla pidetään videoneuvotteluja ja verkkoluentoja internet-yhteyttä hyödyntämällä. Verkkokokouksien aikana voidaan tarvittaessa välittää liikkuvaa kuvaa, ääntä sekä jakaa tiedostoja ja sovelluksia. AC:tä käyttääksesi sinulla tulee olla internet-yhteys, www-selain ja selaimessa Adobe Flash Player. Ohje

...

AVOIN AMK
Avoin ammattikorkeakoulu.
Lisätietoja www.lamk.fi/koulutus/avoin-amk