Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EDUSTAJISTO (Edari)
Opiskelijakunnan jokasyksyisissä vaaleissa valitaan 15 opiskelijaa edustajistoon päättämään opiskelijakunnan asioista seuraavaksi vuodeksi. Edustajisto valitsee mm. opiskelijakunnan hallituksen.

ERIKOISTUMISOPINNOT
Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot ovat laajoja, ammattitaitoa syventäviä koulutusohjelmia. Kelpoisuusehtona on ammattikorkeakoulu- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot. Erikoistumisopintojen laajuus on pääsäätöisesti 30 opintopistettä, ja opintojen suorittaminen kestää noin vuoden. Lisätietoja www.lamk.fi/koulutus/erikoistumisopinnot

ERITYISOPETTAJA
Lahden Ammattikorkeakoulussa on tarjolla erityisopettajan laaja-alaista tukea oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelijat voivat olla yhteydessä, jos kokevat tarvitsevansa tukea esim. Oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä, oppimisstrategioiden tunnistamisessa tai missä vain oppimiseen liittyvässä asiassa, jossa kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua, tukea ja näkemystä.  Erityisopettaja vastaa myös lukitestauksesta ja tuen suunnittelusta. Tietoa opiskelutaitoihin liittyen löytyy myös Lukirepusta

...