Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opinnoille ja tentteihin ilmoittaudut koulutusalojen omien käytänteiden mukaan yleisimmin sähköisesti WinhaWille-opiskelijaliittymän kautta. Ammattikorkeakoulun yhteisiin opintoihin yhteisten opintojen tentteihin ilmoittautuessaan Muotoiluinstituutin opiskelijat ottavat yhteyttä aineen vastuuopettajaan.

...